STAY IN SCHOOL

STAY IN SCHOOL – proiect de burse pentru prevenirea abandonului școlar în Costești

Partener & sponsor: Fundatia Vodafone Romania  logo-fundatie-vdf-alb

Ce facem: oferim burse lunare pentru 50 copii din Costesti care riscă abandonul școlar din cauza situației sociale și economice a familiei de origine. Bursele completează serviciile sociale și educaționale (after-school, cantină, educație non formală) oferite zilnic de Centrul Hercules.

De ce: pentru a combate sărăcia, cauză principală a abandonului școlar în rândul celor mai vulnerabili copii din comunitate; pentru a încuraja totodată dragostea de carte și de învățare a copiilor, pentru a crește motivația interioară a copiilor de a învăța.

Cine beneficiază de proiect: 50 copii școlari cu vârste între 6 – 14 ani; părinții și familiile lor

Context

Sărăcia copiilor este una din cauzele principale ale abandonului școlar timpuriu, în Costești și în orice comunitate rurală defavorizată din România. Într-o țară în care 52.2% dintre copii trăiesc în sărăcie și 75% dintre copiii săraci locuiesc în mediul rural, orice fel de intervenție eficientă în favoarea scolarizării trebuie să meargă mână în mână cu acțiuni concrete de combatere a sărăciei.

În Costești și satele învecinate, rata abandonului școlar reflectă în mod dureros amploarea problemelor cu care se confruntă marea majoritate a familiilor. Șomajul cronic, lipsa oricăror oportunități economice în regiune, emigrarea părinților în străinătate, dezagregarea familiilor, alcoolismul, violența domestică, folosirea minorilor la munca câmpului în detrimentul școlii, condițiile improprii de locuit – toți acești factori favorizează abandonul școlar înaintea încheierii ciclului gimnazial și transmit mai departe sărăcia moștenită din generație în generație, într-un cerc vicios ce cu greu poate fi întrerupt.

Copiii din astfel de familii – majoritatea copiilor din comunitate – merg la școală flămânzi, prost îmbrăcați, cu temele nefăcute, fără cărți și rechizite, demotivați de lipsa de sprijin și implicare din partea familiei. La școală se simt excluși, neputincioși, își pierd stima de sine, dezvoltă adesea probleme comportamentale. Încet dar sigur, devin copii și adolescenți bătrâni înainte de vreme, care nu înțeleg rostul educației și nu aspiră la nimic. Pentru că sărăcia răpește vise, speranțe, drepturi, impulsul de a(-ți) pune întrebări și a căuta soluții.

Scop, obiective

“Stay in School” își propune să combată abandonul școlar timpuriu prin reducerea sărăciei copiilor, crearea unor condiții adecvate de studiu, precum și prin construirea motivației interne de a invăța, pentru ca cei mici să aleagă educația pe termen lung. Acționăm în prezent asupra condițiilor de trai, a educației și a caracterului copiilor, pentru a rupe cercul vicios al sărăciei în viitor.

Ce primesc copiii și părinții:

Burse de studiu lunare, condiționate de prezența la școală și la Centrul de zi

Acces gratuit la servicii sociale, educaționale și de sănătate: 2 mese /zi; evaluare lunară a sănătății; ajutor zilnic la teme și materii școlare; acces la spațiu de studiu și resurse educaționale moderne (sală de calculatoare, bibliotecă); activități educaționale (IT, engleză, debate, lectură, muzică, educație financiară și de sănătate); ateliere de creație, de învățare prin joacă-menite să dezvolte abilități și încrederea în sine, să stimuleze curiozitatea și dragostea de a învață.

Informarea, educarea, implicarea părinților: sesiuni de consiliere psihologică și parentală pentru părinții bursierilor; încurajarea parentingului pozitiv; implicarea părinților în proiect pentru a întări relațiile de familie și înțelegerea reciprocă între copii și familii

Profilul copiilor beneficiari

50 de copii (6 -14 ani), elevi, în situații de risc de abandon școlar, din familii cu probleme socio-economice (venit mai mic de 300 lei/membru, fără bursă socială de la școală; familii mono-parentale/ dezorganizate/ numeroase, părinți bolnavi, copii lăsați în grija rudelor de părinți emigrați); copii cu lacune școlare importante, copii cu potențial de învățare mare, copiii care dezvoltă comportamente inadecvate, copii care nu primesc sprijinul părinților/lipsiți de un model educațional pozitiv (ex părinți cu maxim 8 clase, și/sau frați mai mari care au abandonat școala – știut fiind că modelul familial, în special modelul fraților este hotărâtor în decizia de a abandona școala).

Condiții de acordare a burselor

Pentru toți copiii incluși în proiect se realizează anchete sociale. Situația școlară și socială a copiilor este monitorizată constant. Echipa Asociației Hercules – profesori, educatori, asistent social – lucrează în strânsă legătură cu profesorii de la școală și cu familiile copiilor pentru a urmări progresele copiilor.

Bursa este oferită în tranșe lunare și poate fi folosită de copii exclusiv pentru cumpărarea de rechizite, cărți, îmbrăcăminte și încălțăminte, alte materiale educaționale, alimente, transport. Este condiționată de: cheltuirea adecvată și responsabilă a bursei, frecventarea școlii (prezenta 95%), implicarea activă și neîntreruptă în proiect, frecventarea de către minim un părinte/ aparținător a 90% din sesiunile de informare și parenting. În cazul revocării unei burse, va fi inclus în proiect următorul beneficiar din lista de așteptare.

Stay in School este un proiect conceput și implementat de Asociația Hercules și este finanțat de The Fundatia Vodafone Romania. Proiectul de burse completează serviciile sociale și educaționale oferite zilnic la Centrul Hercules, centru de zi susținut de H. Stepic CEE Charity.